Ra khơi xa vẫn có thể giữ liên lạc qua sóng di động

Cập nhật lúc: 09:45 AM, 18/08/2011