Những loài cá quỷ đáng sợ nhất trên thế giới

Từ những loài cá Hổ dữ tợn, cá rắn săn mồi đến những con cá chình sẵn sàng "ngoạm"bất cứ thứ gì là những loài thủy ngư đáng sợ nhất.


 Loài cá rồng Arowana Cá chình Conger có hàm răng sắc nhọn và rất dữ tợn


 Loài cá hổ (Piranha) sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì chúng gặp


 Cá biển Anglerfish lập dị, là sinh vật xấu xí nhất trên trái đất Cá khổng lồ Hydrocynus goliath có thể ngoạm đứt bất kỳ thứ gì


 Cá lóc với bộ hàm không thể không sợ

 Cá rắn Viperfish thường săn mồi vào ban đêm

 Cá răng nanh Fangtooth Fish có thể chén bất cứ thứ gì


 Cá rắn biển Gulper Eel nguy hiểm với miệng rộng khổng lồ


Loài cá chình Thyrsoidea macrurus sống ở Thái Bình Dương sẵn sàng cắn khi bị khiêu khích

No comments:

Post a Comment